Learn To
Empower Against Exclusion
Umtapo logo

Jaarverslag 2012

Meldpunt voor discriminatie

Maak bij ons melding wanneer u ongelijke behandeling of discriminatie hebt ervaren. Bij het Meldpunt is een groep vrijwillige, onafhankelijke bemiddelaars werkzaam waar u een beroep op kunt doen. De bemiddelaars zijn opgeleid in conflictbemiddeling en behandelen uw klacht of vraag volgens een afgesproken werkwijze.


Soms ontstaan conflicten die moeilijk oplosbaar lijken doordat men elkaars opvattingen, overtuigingen of gewoonten niet goed begrijpt, omdat iemand de taal gebrekkig spreekt of omdat iemand reageert vanuit vooroordelen. U kunt ons hierover raadplegen.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Het Meldpunt Discriminatie Vlaardingen is ondergebracht bij de stichting Vele Vlaardingers Eén Huis (VVEH). Het VVEH is het samenwerkingsverband tussen Vlaardingse instellingen, de gemeente Vlaardingen en individuele burgers dat werkt aan een positief, vreedzaam en open leefklimaat voor alle inwoners van Vlaardingen.

Onze website biedt u achtergrondinformatie over het Meldpunt.

Voor achtergrondinformatie kunt u zoeken in de kennisbank van Radar.
Antidiscriminatie activiteiten kennisbank van Art 1.
Uitgebreide informatie over discriminatie zaken vindt u op de volgende websites:

art1 --  radar.nl --  discriminatie.nl -- College vd Rechten vd Mens --  Reclame Code Cie --  diversiteit(politie) --

Ondersteunende organisaties:

MDNW -- Politie -- Nationale Ombudsman -- Internet discriminatie1 -- Internet discriminatie2 -- Leeftijd -- Movisie --

Andre informatie:    Transgender Netwerk --

 

Landelijke klachtencijfers 2011

Het aantal klachten over discriminatie in Nederland is vorig jaar met 5,2% toegenomen ten opzichte van 2010. Het is sinds 2008 de vierde opeenvolgende stijging van meldingen bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). De gezamenlijke bureaus en meldpunten registreerden in 2011 6.391 klachten, ruim driehonderd meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Kerncijfers 2011, het landelijk overzicht van discriminatieklachten, dat begin augustus gepubliceerd werd. lees meer >>

 

Copyright © Vele Vlaardingers Eén Huis 2010